Nieuws

  Nieuw boek


  In de zomer van 2017 verschijnt ons nieuwe boek over het verschil tussen intentie(wat er wordt gezegd) en effect(wat er wordt gehoord)  


  Niveau M verbetert de opstelling en het functioneren van mensen in uw organisatie. Uiteindelijk wordt elke nieuwe ambitie pas gerealiseerd wanneer mensen zich het nieuwe in hun gedrag hebben eigen gemaakt.
  De koninklijke aanpak start met een intakegesprek en een uitgebreide analyse. Niveau M beschikt over een uitgebreide set aan scans, tools en assessments.
  Vervolgens zijn er verschillende scenario's denkbaar. Van merk en positionering, beleid opstellen, nieuwe werkwijzen formuleren, kwaliteiten van medewerkers ontwikkelen tot het omzetten in gedrag van medewerkers, teams, afdelingen en de gehele organisatie.


  Het doel blijft; zorgen dat mensen, teams en de organisatie tot hun recht komen; want dan wordt de organisatieambitie daadwerkelijk gerealiseerd.