Nieuws

  Nieuw boek


  Ons boek “De psychologie van Communicatie” is verschenen. Een heel rijk boek met een bij deze tijd passende benadering.
  Iemand gaf aan ‘jullie verwoorden wat ik altijd al intuïtief aanvoelde’.

    


  Een open deur, maar toch. De wereld verandert continue. Organisaties moeten daarop reageren. Vanuit vertrouwde modellen en werkwijzen krijg je meer van hetzelfde. Niveau M richt zich op het verleggen van grenzen, bij mensen, afdelingen en organisaties. Voor antwoorden die aansluiten bij de tijd, zodat organisaties, afdelingen en mensen tot hun recht komen.

  De antwoorden voor morgen zijn niet te vinden in het oude vertrouwde.
  Niveau M ontwikkelt ´nieuwe´ werkwijzen.

  In samenwerking ontstaan in- en vergezichten voor de dag van morgen:
  1) Om teams en afdeling opnieuw in positie te brengen, zodat zij krachtiger bijdragen aan de organisatie-ambitie; www.topteamtraining.nl
  2) Om samenwerking in de organisatie, en ook de contacten met buiten de organisatie, te versterken; www.communicatiealstweedeberoep.nl
  3) voor toonaangevende communicatieafdelingen en professionals; 1,2,3 SHIFT; zie ook www.beijerostensmits.nl
  4) Bij Professionaliseringstrajecten voor communicatieafdelingen werk ik samen met verschillende experts
  5) Nieuw: professionalisering van de overheidscommunicatie op basis van ons boek "Congruente overheidscommunicatie"
  6) Nieuw: de vertrouwensbreuk; herstellen, opbouwen en continueren van het vertrouwen in de organisatie, haar leiders en afdelingen bij stakeholders; met Ad de Regt

  Met deze inzichten en de samenwerkingspartners professionaliseert Niveau M afdelingen en organisaties.

  Insteek
  Niveau M werkt vanuit 2 invalshoeken:
  1)  'de mens'; Hoe functioneren mensen met elkaar, hoe communiceren zij, hoe werken zij samen, hoe gaan zij met leiderschap om? Inzicht in de mens voorkomt bij veranderingen 'hersteltijd' en vergemakkelijkt de implementatie
  2) 'morgen'; Waarnaartoe bewegen wij? Wat komt er op ons pad? Hoe sluit dat aan op onze traditie? Alles wat we vandaag bedenken dient morgen te passen.

  Mijn zelf ontwikkelde methodiek heet het dubbele lemniscaat©.  Het lemniscaat verbindt de binnenkant van de organisatie, via de buitenkant met de omgeving. Verandert de omgeving, dan zal de organisatie in haar opstelling, gedrag en handelen moeten veranderen. Tegelijkertijd zullen interne aanpassingen moeten aansluiten op de verlangens van de omgeving.

  Elke organisatie, afdeling of mens heeft een 'binnenkant', die onzichtbaar is voor anderen. De anderen uit de omgeving ontmoeten wel de buitenkant.
  Dit is een continue proces. De omgeving beweegt, stelt andere verlangens en wensen aan de buitenkant van de organisatie, die daarop de binnenkant aanpast.
  Of van binnen naar buiten: de organisatie formuleert een nieuwe ambitie, die zowel binnen tot vernieuwingen als aan de buitenkant tot andere contacten leidt om aan te sluiten op de trends en verwachtingen van de omgeving.

  Dit proces is gevuld met terugkoppelingsmechanismen. Een interne aanpassing heeft altijd externe gevolgen en externe positionering leidt tot interne verschuivingen op gebied van gedrag en teamfunctioneren.