Nieuws

  Nieuw boek


  Ons boek “De psychologie van Communicatie” is verschenen. Een heel rijk boek met een bij deze tijd passende benadering.
  Iemand gaf aan ‘jullie verwoorden wat ik altijd al intuïtief aanvoelde’.

    


  Organisaties
  zoeken aansluiting bij de permanente veranderingen in de wereld/omgeving.  
  Alleen  door het versterken en verbeteren van het gedrag,
  de communicatie en het leiderschap worden nieuwe ambities van  organisaties waargemaakt.
  Aan de andere kant slokt de waan van de dag mensen, teams, afdelingen en organisaties op. Men blijft steken in routines.
  Dat wringt. Ontsnappen hieruit is een groot verlangen, de weg  
  waarlangs is vaak onduidelijk.


  Niveau M begeleidt mensen, afdelingen en organisaties naar nieuw gedrag, slagvaardige communicatie en zinvol leiderschap, zodat medewerkers met meer plezier hun bijdrage leveren aan de voornemens van de organisatie; van vastzitten naar fris elan, van routine naar originele prestaties.
  Er bestaat altijd ruimte voor betere organisatie, leiderschap en  communicatie.
  Dit nieuwe gedrag zit in de mens en de organisatie besloten.
  Vrijmaken daarvan is  de volgende stap. Dan vindt de M van METAMORFOSE plaats.

  Gerald  
  Morssinkhof

  Kijk ook op:
  www.academievoorgedragsverandering.nl
  www.psychologievancommunicatie.nl
  www.bewusteoverheid.nl
  www.vertrouwenherstellen.nl